מדיניות החזרת מוצרים ואחריות

 

ביטול עסקה מכוח הדין

ניתן להחזיר לכל אחד מסניפי הרשת מוצר ששוויו (לאחר כל הנחה) עולה על 50 ₪, למעט הלבשה תחתונה/ בגדי ים, בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש, והוצגה בגינו חשבונית/סרט קופה/פתק החלפה וכו’, כמפורט להלן:

א. ביגוד/הנעלה- תוך 2 ימי עסקים מרכישת המוצר – ובלבד שתווית המחיר לא הוסרה.

ב. תכשיטים – תוך 2 ימי עסקים מרכישת המוצר בלבד.

ג. מוצר אחר – תוך 14 ימים מהרכישה ובאריזתו המקורית בלבד.

*מוצר שנרכש באריזתו המקורית, יוחזר באריזתו המקורית, כשהיא שלמה וסגורה.

  1. החזר כספי יבוצע במועד ביטול העסקה ככל שניתן (ולכל המאוחר תוך 7 ימי עסקים) באותו אופן בו בוצע התשלום וכקבוע בתקנות.

3. זכות הביטול וקבלת ההחזר הכספי, כאמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, אינה חלה על מוצרים ששווים (לאחר כל הנחה) הינו 50 ₪ ומטה.

4. הלקוח יישא בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ – הנמוך מביניהם. בעסקה אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, תיתכן עמלת ביטול בגין עמלת סליקה בנוסף לדמי הביטול לעיל.

  1. לא ניתן לבטל עסקה ששולמה על ידי הלקוח באמצעות תווי קניה/ שובר מתנה (גיפט קארד)/ כרטיס מגנטי נטען/ נקודות ממועדון לקוחות וכו’.

6. לא ניתן לבטל עסקה לרכישת הלבשה תחתונה / בגדי ים.

7. מוצר, כאמור בסעיף 1 לעיל, שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים או מבצע מיוחד יוחזר ע”פ אותם התנאים. לדוגמא, כאשר ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד – כמו 1 ועוד 1 ב-50% הנחה, או 3 במאה ש”ח- ההחזר יהיה מותנה בהחזרת כל המוצרים גם יחד בחנות. אם יוחזרו רק חלק מהמוצרים כאמור, אז בעת החזרתם הזיכוי יהיה בניכוי השווי המלא, לפני הנחה, של המוצר/ים שנותר/ו בידי הלקוח, מתוך כלל המוצרים שנרכשו יחד בתנאי מכירה מיוחדים כאמור, ובהתחשב בשווי המלא. לכן, ייתכן ולא יגיע זיכוי כלל, או שיגיע זיכוי ששוויו נמוך משווי המוצר, אילו נרכש שלא בתנאי מבצע.

8. החזרת מוצרי קוסמטיקה ואיפור תעשה בכפוף להוראות משרד הבריאות ובתנאי שהמוצרים הוחזרו באריזתם המקורית (לרבות עטיפות ניילון וצלופן) ושמצבם מאפשר מכירה מחודשת.

 

החלפות וזיכויים (כאשר לא חלה זכות ביטול על פי חוק)

בנוסף, ניתן להחזיר/להחליף, בכל סניף, מוצר, העונה על תנאי סעיף 1, לשם החלפתו או קבלת זיכוי בגינו, אף אם מחירו נמוך מחמישים ₪, באריזתו המקורית בלבד, כשהיא שלמה וסגורה – בתנאי שלא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש, ובתנאי שלא הוסרו ממנו תווית המחיר ו/או תגיות ו/או מדבקות, כנגד הצגת חשבונית/סרט קופה/פתק החלפה, וכו’, תוך 14 ימים ממועד רכישתו, למעט המוצרים שלהלן שאינם ניתנים להחזרה או החלפה:

א. הלבשה תחתונה/ בגדי ים.

ב.מוצרים שנקנו במכירות מיוחדות כלשהן, ו/או במבצעים מיוחדים, לרבות מבצעי סוף עונה, מכירות חיסול ו- “סטוק דייס”, שמחירם לאחר הנחה נמוך מ-20 ₪.

9. קבלת זיכוי בגין מוצר שנרכש בתנאי מכירה מיוחדים, בהם ההנחה מותנית ברכישת כמה פריטים גם יחד, תיעשה בכפוף למגבלות סעיף 7 למעלה.

10. כנגד החזרת מוצר כאמור, תינתן אפשרות החלפה במוצר אחר, שווה ערך, אם קיים במלאי, או שיינתן שובר זיכוי לניצול באחד מסניפי הרשת, בתוקף של שנתיים מיום מסירתו.

11. הרשת לא תישא באחריות בגין גניבה, אובדן או השחתה של זיכוי, שובר מתנה, וכרטיס מגנטי נטען, ולא תוכל לשחזרם או לבטלם ולכן האחריות בגין אלו, תחול על הלקוח בלבד.

אחריות

12. לקוחות הרשת ייהנו מאחריות בגין פגמים הנובעים מכשל או פגם בתהליך הייצור בלבד, ובלבד שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם ולא יאוחר מ- 14 ימים מהרכישה. אין אחריות בגין קרע ו/או שבר במוצר ו/או בגין כל נזק שנגרם למוצר כתוצאה משימוש לא נאות ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן. במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה. במידה והחלפה או תיקון לא יהיו אפשריים- תינתן ללקוח בחירה בין ביטול העסקה וקבלת החזר כספי מלא, כאמור בסעיף 1 לעיל, לבין פיצוי בגין ירידת ערך המוצר והשארת המוצר בידיו (פיצוי בגין ערכו המופחת של המוצר הפגום בלבד).